05 augustus 2022

Gaat ingang station aan het Piramideplein dicht?

Schriftelijke vragen over ingang station aan het Piramideplein en mogelijkheden tot vergroening

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Groenlinks en Beter voor Rijswijk over het station Rijswijk heeft de CDA-fractie de volgende (aanvullende) vragen:

-Waarom en op aangeven van welke partij(en) is onderstaande passage over het slopen van de stations-ingang aan het Piramideplein opgenomen in het coalitieakkoord (pagina 16)?
'Als besloten wordt dat de ingang van het station aan het
Piramideplein wordt gesloopt, komen hier geen woningen voor in de plaats, maar is er ruimte voor een binnenstedelijk park.'

-Welke plannen heeft het college met de stations-ingang aan het Piramideplein?

-Is het 'slopen en sluiten' of 'slopen en herbouwen'? Graag toelichten.

-Welke kansen (en wanneer) ziet het college om het Piramideplein en de directe omgeving te vergroenen (bijvoorbeeld door meer bakken met bomen en planten) zonder over te gaan tot slopen/sluiten van de stations-ingang?

Foto en artikel Groot Rijswijk: https://www.rodi.nl/rijswijk/306405/sloop-deel-rijswijks-station-dreigt

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.