20 december 2019

Rijswijk investeert in aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Wethouder Onderwijs Johanna Besteman wil met haar plan ‘Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk’ nieuwe mogelijkheden in Rijswijk creëren; vóór leerlingen, leraren én het Rijswijkse bedrijfsleven. “We zien dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt echt beter kan,” zegt wethouder Johanna Besteman, “en daarom pakken we nu vanuit de gemeente een regierol. En dat is de Nieuwe Onderwijs Energie in Rijswijk!”

Hoognodig, want berichten over het lerarentekort, bedrijven die maar moeilijk aan passend personeel kunnen komen en jongeren die het moeilijk vinden om tot een juiste schoolkeuze te komen zijn vrijwel dagelijks in het nieuws.

Hybride docenten
De focus van het plan ligt op het aanbieden van voldoende, aansprekende stageplaatsen op het VMBO, het voorkomen van schooluitval en een goede voorbereiding van leerlingen op het latere arbeidsproces. Jongeren moeten opgeleid worden tot datgene waar vanuit het bedrijfsleven vraag naar is. Ook voorzien de plannen in versterken van het vak van docenten door meer samenwerking en kennisuitwisseling met bedrijfsleven te stimuleren en vooral de passie voor het vak te delen. Door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten stimuleert de gemeente kruisbestuiving tussen docenten en het bedrijfsleven en hoop dat dit leidt tot gastlessen, hybride docentschappen en innovatieve stageopdrachten. Kortom, Nieuwe Onderwijs Energie! . 

Technische opleidingen zijn hip
Het is voor bedrijven soms moeilijk is om aan passende werknemers te komen. Rijswijk gaat daarom technische opleidingen veel meer promoten. Daar gebeuren namelijk hele mooie dingen. Er wordt in gezet vanaf de basisschool, want daar begint de eerste oriëntatie en vooral ook de perceptie. Bij kinderen, maar zeker ook bij ouders. Het imago rondom technische opleidingen wil de gemeente daarom verbeteren.

Doen, doen, doen
Voor de korte termijn ligt de focus op ‘doen’. De gemeente pakt de regierol in het verbinden van het lokale bedrijfsleven en het onderwijs. Er is er sprake van een andere dynamiek en cultuur binnen deze branches. Tegelijkertijd zijn er gezamenlijke behoeften. Door het faciliteren van (fysiek) contact tussen onderwijs en bedrijfsleven ontstaat er een sterk netwerk en nieuwe onderwijs energie in Rijswijk.

Bron: rijswijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.