18 december 2018

Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones

CDA dwingt college om snel te komen met een simpel en goedkoop systeem voor betaald parkeren

Dinsdagavond tijdens de raadsvergadering diende het CDA hiertoe een motie in, samen met VVD, BVR en D66. Een vereenvoudiging zag wethouder Lugthart (WIJ) tijdens de voorafgaande bespreking niet zitten. Hij kwam met een serie kleine aanpassingen op het huidige parkeerstelsel die moeten leiden tot verbetering. Het CDA vindt dit echter onvoldoende. Mensen weten vaak niet waar en wanneer nu wel of niet betaald moet worden. En ook als je als inwoner al een vergunning hebt gekocht, moet je in Rijswijk in andere wijken weer op zoek naar een parkeerautomaat om daar opnieuw te betalen. De bediening van een mobiele telefoon met parkeerapp is nog niet voor mensen van alle leeftijden weggelegd. Veel ouderen of mensen van buiten betalen dan ook voor de zekerheid vaak onnodig en te veel.

De motie werd in de raad door veel partijen gesteund, zodat de wethouder niet anders kon dan toezeggen dat hij nog komende zomer met alternatieven komt. Dit moet volgens Van Enk (CDA) een nieuwe simpele opzet voor betaald parkeren opleveren, zodat we uit de wirwar van parkeerregels kunnen ontsnappen. Daarmee kan het CDA dan een verkiezingsbelofte inlossen.

De betreffende motie tekstueel:

De raad, bijeen op 18 december 2018, gehoord de beraadslagingen,

Overweegt:

Dat in Rijswijk een parkeersysteem is ingevoerd als noodzakelijke reactie op het invoeren van betaald parkeren in Den Haag en de gevolgen daarvan voor de parkeerdruk in Rijswijk;

Dat de regeling in Rijswijk door inspraak en raadsbesluiten inmiddels 13 zones kent, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt;

Dat door de verschillende parkeerzones Rijswijkers met hun betaalde vergunning elders binnen de gemeente toch weer moeten betalen om te parkeren;

Dat sedert de invoering de handhaving tekortschiet, waardoor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor Rijswijkse vergunninghouders niet optimaal is;

Dat nu na evaluatie blijkt dat op dit moment toch nog aanpassingen op detailniveau nodig zijn om het parkeersysteem te verbeteren;

Dat het daarom raadzaam is de haalbaarheid van een grondige versobering van de regels voor betaald parkeren te onderzoeken, die leidt tot een duidelijke, simpele en goedkope opzet daarvan;

Spreekt uit:

Dat wanneer in de eerste helft van 2019 de maatregelen conform het collegevoorstel zijn uitgevoerd, en de handhaving serieus wordt uitgevoerd, het wenselijk is om in de zomer van 2019 te bespreken hoe Rijswijk met een versobering van de regels uit de problemen van de huidige wirwar van parkeerregels en -zones kan stappen;

En draagt het college op:

Daartoe de opties voor een simpele opzet met de voor en nadelen aan de raad voor te leggen inclusief de financiële gevolgen voor de burgers. En na een open discussie met de raad de gevolgen van de besluitvorming daarover in de begroting van 2020 vast te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.