Kees van der Meer

Kees van der Meer staat op plek 8 van de kandidatenlijst.

Kees van der Meer is 67 jaar en woont in de Deelgemeente Overschie. Kees was 7 jaar portefeuillehouder in de Deelgemeente Overschie en werd na zijn pensioen op zijn 65ste teruggevraagd voor het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente en is nu voorzitter van Overschie. Kees vindt het bijzonder verrassend dat veel jongeren belangstelling hebben voor het CDA.

Maar het CDA heeft ook veel oudere leden. Helaas ook veel oud-leden. Voor deze beide groepen, voor oudere leden en oud-leden, wil Kees het CDA weer herkenbaar maken

Nevenfuncties:
Vrijwilliger op de Wijkbus Overschie (onbezoldigd)
Lid van de Activiteitencommissie van de Stichting Grote Kerk Overschie. Deze commissie organiseert niet-religieuze activiteiten in de Grote Kerk van Overschie, maar maatschappelijke- en culturele evenementen waarbij de kerk als platform dient. (onbezoldigd)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.