04 juli 2022

CDA Wassenaar bezorgd over stikstofproblematiek

De CDA fractie probeert zich in te zetten voor alle inwoners in Wassenaar. Op sommige kwesties heb je als gemeente maar een zeer beperkte invloed, terwijl het wel van grote invloed kan zijn op het dagelijks leven van onze inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is helaas de stikstofkwestie, die ook de gemoederen van de landelijke politiek dezer dagen zo bezighoudt. Wij vroegen ons af wat zo’n landelijke kwestie nu lokaal kan betekenen.

We zijn hiertoe op bezoek geweest bij de jonge boerendochter Elsemieke van der Ham die voltijds werkt op de boerderij van haar vader. Elke dag in de week staat zij om kwart over vier op om de koeien te melken en te verzorgen. Hun bedrijf ligt aan de noordrand van Wassenaar langs de A44. Ze zetten zich erg in voor de natuur. Zo vindt er uitgestelde maai plaats en wordt er in mozaïeken gemaaid, zodat de weidevogels goed kunnen uitkomen. En wat een prachtig gezicht is het als je bij hun op het land staat. Het groen reikt bijna zover als het oog kan zien.

Ze hadden contact met ons gezocht, omdat ze zich grote zorgen maken over de gevolgen van de stikstofwet. In de kaart die op 10 juni door de landelijke overheid is gepubliceerd, staan zij ingekleurd om voor 47% van de veestapel te moeten reduceren. Dit heeft grote consequenties voor de economische levensvatbaarheid van het bedrijf. Terwijl we genoten van het prachtige uitzicht en de grote zorg voor de dieren, voelden we ook het verdriet en de zorgen over de onzekere toekomst van deze enthousiaste mensen.

De CDA fractie begrijpt dat deze problematiek qua beleid vooral landelijk en provinciaal bepaald wordt. We hopen wel dat de gemeente Wassenaar waar mogelijk zal bemiddelen. We hopen ook dat er echte gesprekken plaatsvinden, waarin gekeken wordt naar realistisch maatwerk. En waarin ook niet “coute que coute” het doel van stikstofreductie wordt verabsoluteerd, maar ook echt naar de situatie en de menselijke maat wordt gekeken.

Tot slot is het CDA Wassenaar erg blij dat op de Raadsvergadering van 5 juli ons nieuwe commissielid Sabrina Everard is geïnstalleerd. Sabrina heeft een uitstekende campagne gevoerd eerder dit jaar en gaat zich nu dan ook direct inzetten via de gemeenteraad voor de inwoners van Wassenaar. Ze zal aandacht vragen voor onderwerpen als de jongeren van Wassenaar en het verbeteren van woningen. U zult nog veel van hoor horen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.