31 januari 2022

CDA Zoetermeer presenteert verkiezingsprogramma 2022-2026

“Het CDA Zoetermeer heeft afgelopen vier jaar laten zien dat zij op cruciale momenten staat voor haar inwoners. Zeker voor diegene die ten onder dreigden te gaan aan bureaucratie of eenzaamheid. Hier gaat het CDA de komende vier jaar mee verder,” aldus wethouder en CDA-lijsttrekker Ingeborg ter Laak. Het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart draait dan ook om omzien naar elkaar, gemeenschapszin en de verantwoordelijkheid om de wereld netjes, school en leefbaar achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

“Natuurlijk pakken we de hele grote problemen in de jeugdzorg en woningbouw op en werken we aan oplossingen,” zegt Ter Laak. “Maar Zoetermeer wordt pas een veilige en fijne stad als we heel veel investeren in de samenleving. Wij willen de komende periode dan ook niet alleen meer woningen realiseren, maar ook meer ontmoetingsplekken in de wijk en meer veiligheid op straat. Zo wordt Zoetermeer leuker, gezonder en duurzamer. Daar staat het CDA de komende vier jaar voor.”

Bijzondere tijden

Het zijn bijzondere tijden. De coronacrisis treft iedereen, ook Zoetermeer, en de gevolgen zullen nog een tijd nadreunen. Het vertrouwen in de overheid daalt, terwijl de tweedeling in de samenleving juist groeit. We glijden af in een richting die we helemaal niet willen, met een groeiend gevoel van onveiligheid en voortgaande polarisatie. “Het is de hoogste tijd voor een trendbreuk. Tijd om bruggen te slaan en verbinding te zoeken, tussen mensen, belangen en organisaties.” aldus Ingeborg ter Laak. “Wij hebben als CDA Zoetermeer laten zien dat we er zijn voor onze inwoners. Of het nou gaat over de gedupeerden van de toeslagenaffaire, noodopvang van vluchtelingen, eenzaamheid doorbreken, vrijwilligers ondersteunen, een zwembad of toegankelijke zorg,” aldus Ter Laak. “Als de kiezer het wil, staat niets ons in de weg om er ook de komende vier jaar te zijn voor hen te zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.