05 november 2020

CDA Zoetermeer wil digitaal oud en nieuw festival

2020 is een historisch jaar. Een jaar waarin meer dan ooit behoefte is aan saamhorigheid. Omzien naar mensen die het zwaar hebben door of getroffen zijn door Corona. Toch dreigt 2020 als een nachtkaars uit te gaan. Geen oud en nieuw viering met vrienden, maar oliebollen op de bank met zijn tweetjes. CDA Zoetermeer wil oud en nieuw digitaal opvrolijken met een ‘oud en nieuw festival’.

CDA-raadslid David Weekenstroo heeft een voorstel voor een dergelijk festival voorgelegd aan het college van B&W. “Wij willen er echt een digitaal spektakel van maken, een digitaal oud en nieuw in het Stadstheater met een livestream van optredens van Zoetermeerse artiesten,” aldus Weekenstroo. “Via een crowdfunding-pagina op internet kunnen alle Zoetermeerders de artiesten financieel een hart onder de riem te steken.” Het raadslid ziet ook een actieve rol voor het college. “De verschillenden wethouders blikken terug op een bewogen jaar en samen met de burgemeester tellen de inwoners af naar een gezond en hopelijk COVID-19 vrij 2021.”

Lokale ondernemers
“Via een livestream kan er een middag-, avond- en nachtprogramma uitgezonden worden, waar alle Zoetermeerders kunnen kijken naar de acts die zij willen zien,” vertelt Weekenstroo. Het raadslid wil echter meer; “In de aanloop naar het digitale oud en nieuw festival wordt opgeroepen om lokale ondernemers te steunen en te doneren op de crowdfundings-pagina om de culturele instellingen te steunen.”

Nieuwjaarsdag
Weekenstroo heeft ook ideeën over het programma voor op nieuwjaarsdag: “Het zou mooi zijn als er op nieuwjaarsdag bij verzorgingstehuizen, hopice en het ziekenhuis een klassiek ensemble (klein groepje) langs zou kunnen komen, zodat deze mensen van een persoonlijk nieuwjaarsconcert kunnen genieten. Natuurlijk kan alles alleen doorgaan als de richtlijnen kunnen worden gewaarborg

Schriftelijke vragen

Digitaal oud en nieuw festival

De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 3 november 2020, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vraag/vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

2020 is een historisch jaar waarin er behoefte is aan saamhorigheid en omzien naar mensen die het zwaar hebben door of getroffen zijn door Corona. Als er een jaar is waarin wij als Zoetermeerders solidariteit kunnen tonen en de sociale cohesie kunnen bevorderen, dan biedt oud en nieuw een mooie gelegenheid.

Een digitaal oud en nieuw in het Stadstheater met een livestream van optredens van Zoetermeerse artiesten. Daarnaast is er een Crowdfundingpagina om Zoetermeerse artiesten een hart onder de riem te steken. Diverse leden van het college blikken terug op een bewogen jaar. Samen met de burgemeester tellen de inwoners af naar een gezond en hopelijk COVID-19 vrij 2021.

Via een livestream kan er een middag, avond en nacht programma uitgezonden worden waarbij alle Zoetermeerders toegang hebben om mee te kijken naar de acts die zij willen zien. Maatschappelijke partners waarbij bijvoorbeeld aan een Floravontuur gedacht kan worden, regelen de set-up. Wethouders kunnen in de aanloop naar het digitale oud en nieuw festival promoten om lokale ondernemers te steunen en door te doneren op de crowdfundingspagina om de culturele instellingen te steunen.

Daarnaast op nieuwjaarsdag bij verzorgingstehuizen, hopice, het ziekenhuis of andere plekken waar groepen zijn die door de Coronacrisis minder buiten komen en als blijk van waardering richting de zorgmedewerkers een klassiek ensemble (klein groepje) te laten langskomen zodat deze mensen een persoonlijk nieuwjaarsconcert hebben.

Bovenstaande zou alleen doorgang kunnen vinden indien de richtlijnen gewaarborgd kunnen blijven.

VRAGEN
1. Is het college het met het CDA Zoetermeer eens dat we op zoek moeten naar andere mogelijkheden om het gemeenschapsgevoel in de stad te vergroten?
2. Kan het college aangeven of zij bovenstaande twee geschetste ideeën gezien de omstandigheden rond COVID-19 een kansrijk plan achten om inwoners met elkaar te kunnen verbinden rond oud en nieuw?
3. Is het college bereid deze twee suggesties mee te nemen en indien niet al over alternatieve scenario’s over oud en nieuw wordt nagedacht dit zo spoedig mogelijk te gaan doen?

Namens de CDA-fractie:
David Weekenstroo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.