03 juni 2022

CDA Zoetermeer zeer tevreden over nieuw coalitieakkoord

Het CDA Zoetermeer is zeer tevreden met het nieuwe coalitieakkoord dat de fracties van de partijen VVD, Lijst Hilbrand Nawijn, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, CDA Zoetermeer en ChristenUnie – SGP vrijdag 3 juni presenteerden. De titel van het coalitieakkoord “Samen doen wat nodig is” verwoordt precies de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen: in goed overleg. “En natuurlijk met steeds in het achterhoofd hoe we Zoetermeer - samen met onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven- mooier en beter kunnen maken,” aldus fractievoorzitter Véronique Frinking.

Het CDA Zoetermeer ziet veel van haar speerpunten terug in dit akkoord. “We zijn bijzonder blij met de proef voor het inwonersberaad, waardoor we mensen via loting vragen mee te denken over het beleid, zoals parkeren en afvalinzameling. Zo worden mensen zich daadwerkelijk gehoord en betrokken bij de stad. Samen bedenken we -Zij aan Zij- de beste oplossingen voor de stad en gaan zorgen voor leefbare, schone en veilige wijken. Dat vinden we erg belangrijk.”

Wonen

“Natuurlijk moeten er meer betaalbare woningen komen, maar niemand wil wonen in een doodse wijk. Het is minstens zo belangrijk dat hier voldoende scholen, gezondheids-en buurtcentra en speeltuinen komen. Ook zijn we blij dat we doorgaan met meer en duurzaam bouwen. Flexwoningen - een initiatief van het CDA Zoetermeer - horen daar ook bij. Dat zien wij terug in dit akkoord.”

Veiligheid

Het nieuwe college wil meer geld gaan uitgeven aan veiligheid. Ook daar is het CDA Zoetermeer blij mee. “Er is inderdaad meer geld gereserveerd voor veiligheid, zowel voor BOA’s als voor buurtwerk,” aldus Frinking. “In ons verkiezingsprogramma pleitte we al voor een sterk veiligheidsbeleid: tégen ondermijning en vóór iedereen die iets van zijn leven wil maken. De duidelijke keuzes die nodig zijn, worden de komende vier jaar ook daadwerkelijk gemaakt.”

Onderhoud groen

Het nieuwe coalitieakkoord trekt ook meer geld uit voor het onderhoud van het openbare groen in de stad. “Wij vinden dat het groen beter onderhouden moet worden en zijn dan ook verheugd dat daar de komende vier jaar meer geld voor is. We willen er als stad weer netjes uitzien,” verzekert Frinking. Ook de Zoetermeerse jeugd is niet vergeten in het nieuwe akkoord. “Er komen meer speel- en chill- en ontmoetingsplekken om bijvoorbeeld samen te eten, want alleen zo kun je samen leven.”

Ingeborg ter Laak wethouder

Ingeborg ter Laak neemt namens het CDA Zoetermeer als wethouder plaats in het college. “We zijn zeer verheugd dat ze dat weer wil gaan doen,” aldus Véronique Frinking. “Zij gaat verder met haar portefeuille Zorg en Welzijn, Inburgering en asiel en krijgt ook een nieuwe portefeuille met Verkeer en mobiliteit. Daarnaast gaat ze aan de slag om de wijk Meerzicht mooier te maken en blijft ze wijkwethouder Oosterheem. Tot slot geeft ze leiding aan het programma Innovatie sociaal domein.” Het CDA Zoetermeer heeft veel vertrouwen in de komende vier jaar. Jaren waarin we -Zij aan Zij- gaan werken aan Zoetermeer.

Link naar het coalitieakkoord: https://www.zoetermeer.nl/coalitieakkoord

Foto van de onderhandelaars gemaakt door Remco Zwinkels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.