13 oktober 2021

Inbreng debat opvang statushouders

Voorzitter

Voor het CDA Zoetermeer is het duidelijk. Mensen in nood help je. Daar hoeven we niet lang over te praten. Wel vinden we het onze plicht om dat zorgvuldig en fatsoenlijk te doen, met oog voor de mensen die we opvangen én de inwoners van Zoetermeer. Dit is voor ons de basis om steun te geven aan het voorstel van het college.

Het college heeft al veel informatie opgehaald en ook de informatieavond vorige week gaf een duidelijk beeld van de wensen en zorgen van onze inwoners. Het is duidelijk dat mensen zorgen en wensen hadden over de consequenties van de noodopvang met name op het gebied van veiligheid, begeleiding en dagbesteding, communicatie, huisvesting en financiën.  

Wat veiligheid betreft; Het CDA Zoetermeer denkt dat de meeste mensen deugen en  fatsoenlijk zijn. Dat hoorden we ook terug op de informatieavond. Maar de 750 mensen die het COA vraagt, lijkt ons erg hoog. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep, maar ook met de (enge) plekken waar men zich kan ophouden. Enge plekken moeten sowieso worden aangepakt en we verwachten dan ook dat het college dat doet. Verder is een goede mix van mensen en culturen wat ons betreft van belang, om de spanning in en buiten de noodopvang zo veel als mogelijk beheersbaar te houden. Het CDA Zoetermeer heeft daarbij de voorkeur voor statushouders. Wij verwachten ook van hen dat duidelijk is dat rechten en plichten voor iedereen gelden en dat zij zich daaraan dienen te houden.    

Voorzitter. Een andere zorg gaat over de begeleiding of dagbesteding van de mensen. Het beste middel is werken en snel de taal leren. De Binnenbaan en het onderwijs kunnen daarvoor arrangementen bieden. Maar ook andere oplossingen zijn mogelijk. Wij verwachten van het college dat zij samen met het COA zorgt voor een adequate oplossing.

Ook verwachten we dat het COA en college investeert in goede communicatie naar alle Zoetermeerders. Het is een zeer belangrijke voorwaarde om onwetendheid te verminderen. Het COA vraagt om noodopvang voor een jaar. Daar zijn we mee akkoord. We verwachten  dat daarover eerlijk en transparant wordt gecommuniceerd met de inwoners. Het is daarnaast belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om hun klachten en zorgen op een eenvoudige en laagdrempelige manier te uiten. Zodat wij als Zoetermeerders weten wat er speelt, welke kant het opgaat en niet verrast worden als het toch anders loopt.

Een grote zorg is de huisvesting. Zoetermeer heeft al lang een tekort aan woningen en de extra instroom maakt dit probleem alleen maar groter. Het CDA Zoetermeer wil dat de extra instroom eerlijk wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland.

En tenslotte de financiën. Het CDA Zoetermeer wil dat Zoetermeer geen financieel nadeel ervaart van de komst van de statushouders. Ook indirecte kosten willen we gedekt hebben.

Het college heeft veel informatie opgehaald bij de inwoners. Samen met de wensen en bedenkingen die vanavond zijn ingebracht, waar wij diverse hebben mede ingediend, kan het college een goede bestuursovereenkomst maken waar de belangen van de inwoners en van de statushouders evenwichtig zijn gewogen.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.