05 maart 2020

Respijtzorg in Zoetermeer moet beter

Respijtzorg in Zoetermeer moet beter om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. “Het CDA Zoetermeer vindt respijtzorg voor mantelzorgers van groot belang,” vertelt CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking. “Zij hebben een grote verantwoordelijkheid op zich genomen en verdienen steun en ondersteuning bij deze zorg.”

Begin februari 2020 is het eindrapport van de landelijk aanjager respijtzorg Clémence Ross-van Dorp aangeboden aan de Tweede Kamer. De reden voor het rapport is dat respijtzorg niet goed aansluit bij de wensen van mantelzorgers. Ross heeft samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de oorzaken onderzocht.

Overbelasting

“De conclusie van het rapport is dat respijtzorg in de praktijk nog onvoldoende wordt ingezet om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan,” aldus Frinking. “Uit het rapport blijkt dat behoeften en waarden van de mantelzorgers onvoldoende centraal staan. De aanjager wil nu een aantal pilots starten waarbij de toegang tot respijtszorg wordt vereenvoudigd en ‘respijtzorg op maat’ tijdig kan worden ingezet. Daarnaast blijkt uit een rapport van het SCP de schokkende conclusie dat veel jongeren (een op de vijf) thuis een ziek familie lid hebben, waar zij zorg voor dragen.”

Zoetermeer

Het CDA Zoetermeer wil overbelasting van mantelzorgers tegengaan en wil van het college weten of de knelpunten uit het rapport ook in Zoetermeer voorkomen en of de aanbevelingen kunnen helpen zodat de Zoetermeerse mantelzorgers hun zware taak met af en toe een adempauze kunnen volhouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.