27 juni 2020

Vaart zetten achter aanbesteding inkoop jeugdzorg

Het CDA Zoetermeer wil dat het college vaart zet achter de aanbesteding van de inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2021. “Op deze manier worden jeugdzorgorganisaties en professionals gestimuleerd om beter samen te werken en kan voor hetzelfde geld een beter resultaat worden geboekt,” aldus CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking.

CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking en commissielid Fred Verhoeven maakten daarom de motie ‘Voor hetzelfde geld naar een beter resultaat’ voor het voorjaarsdebat  “De kosten voor jeugdhulp zijn in Zoetermeer in vijf jaar tijd met 10 miljoen gestegen. Mede daardoor is er inmiddels een groot tekort in de jeugdhulp. Deze drukt steeds zwaarder op de begroting van de gemeente. Dat is onwenselijk, zeker als niet duidelijk is wanneer, hoe en of er een plafond wordt bereikt,” vindt Verhoeven.

Voorkomen
Maar er zijn meer zaken onduidelijk. Frinking: “Er is te weinig bekend over de effectiviteit van de jeugdhulp en er wordt te weinig gedaan aan het voorkomen van problemen. Ook weten we te weinig over de instroom (wie verwijst en hoeveel), doorstroom (lange behandeltijd), herintreders (aantallen) en nazorg van jongeren in de jeugdhulp. En dan heb ik het vooral over jongeren tot 18 jaar die nog bij ouders thuis wonen en bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of psychosociale problemen hebben.”

Motie
“Wij willen dat daar verandering in komt en hebben daarom de motie. Het CDA Zoetermeer vindt dat het college vaart moet zetten achter de plannen voor de aanbesteding van de inkoop van jeugdhulp. Hierdoor worden jeugdhulporganisaties gestimuleerd om beter samen te werken. Dat moet nu echt sneller,” aldus Frinking. Verhoeven vult aan: “Bovendien moet de hulp beter gaan aansluiten op de hulpvraag en willen wij speciale aandacht voor preventie. De jongeren zelf en ondersteuning van hun ouders of verzorgers staan hierbij centraal.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.