Nieuws

Lokaal perspectief

CDA Zoeterwoude is een open volkspartij, van en voor alle mensen in Zoeterwoude. Voor CDA Zoeterwoude staat de samenleving centraal. Samen kunnen we ons sterken maken voor een goede toekomst voor een zelfstandig Zoeterwoude. Wij kiezen voor de lange termijn, boven de korte. wij kiezen voor verantwoordelijkheid, solidariteit tussen de generaties, goed omgaan met wat ons gegeven is. 

In het mensbeeld van de christendemocratie is essentieel dat je niet voor jezelf, maar met en voor anderen leeft. Uw betrokkenheid bij Zoeterwoude, uw relatie, gezin, wijk, school, kerk, vereniging, bedrijf: die vormt het draagvlak voor het leven in Zoeterwoude.

Alleen samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst voor uw en onze (klein)kinderen. Daarom is 'Lokaal perspectief' het thema van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.