Max van Mil

Fractielid

Hoi, mijn naam is Max van Mil en ik stel mijzelf verkiesbaar voor Lokaal Perspectief CDA Zoeterwoude. Ik ben zelf een geboren en getogen Zoeterwoudenaar en graag wil ik hier blijven wonen. Maar helaas zie ik veel jongeren, starters en gezinnen om mij heen worstelen met het vinden van passende woningen en moet je soms noodgedwongen buiten onze mooie gemeente op zoek gaan naar een woning. Dat is zonde, want de jeugd houdt onze gemeente jong. Zowel in het verleden alsook vrij recentelijk  zijn er in mijn ogen niet altijd de juiste keuzes gemaakt aan type woningbouw en daar wil ik mij voor gaan inzetten. Huisvesting realiseren voor jongeren en starters gericht op sociale- en betaalbare huur en koopwoningen. 

Daarnaast zet ik mij met enorm veel plezier in voor de Scouting, ben ik jaren lid geweest van SJZ gym maar ook de voetbal en draag ik een groot hart toe aan vitaliteit van inwoners. 

Met een nieuw gezicht en een nieuw geluid vraag ik op 16 maart om jouw stem! De mensen die mij kennen die weten dat ik met veel motivatie en enthousiasme mij hard maak voor het maatschappelijk belang. 

Ik zie u graag bij de stembus | Lijst 2 plek 4! ☘️

Namens mij alvast bedankt voor het vertrouwen. ☀️

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.