Sjaak van Veen

Fractielid

Sjaak van Veen zit voor het CDA Zoeterwoude in de gemeenteraad en is ook dit jaar weer verkiesbaar. Sjaak staat voor het dorpse karakter en de agrarische sector. Het aantal agrariërs in onze gemeente is in verhouding een bescheiden bevolkingsgroep maar bepalen voor een groot gedeelte het dorpsaanzicht. Met de openheid, rust, recreatieve activiteiten en voedselproductie produceren zij voor ons allen groene energie. Belangrijk is dat zij met de nieuwe omgevingswet, het ondernemerschap en de toekomstige innovaties, genoeg ruimte houden zich door te ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.