Ton de Gans

Wethouder

Zoeterwoude: klein, maar zelfbewust en vitaal. Een bloeiend verenigingsleven, goede voorzieningen, fraaie polders. Zoeterwoude: een samenleving om trots op te zijn! Graag zet ik me daar, samen met u, ook de komende periode graag weer voor in. Als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie, Recreatie, Cultuur en Groene Hartbeleid zijn er in deze periode mooie dingen gebeurd in Zoeterwoude.

Er wordt volop gebouwd. Er zijn starters- en seniorenwoningen gerealiseerd, zowel in Dorp (Bakkerspunt, Woudevoirt) als Rijndijk (Verde Vista Meerburg). Op Bedrijventerrein Grote Polder zijn de ondernemers druk aan de slag met verduurzaming en het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein. Zoeterwoude staat op de kaart van het wandelroutenetwerk en het fietsknooppuntennetwerk. We hebben mooie avonden rond het landelijk gebied gehad: welke thema's spelen daar, wat valt er nog te verwachten?

De komende periode staan er een aantal uitdagingen voor ons. Bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet. Een vereenvoudiging van regelgeving wordt daarmee landelijk beoogd. Tegelijkertijd zullen er op het terrein van energietransitie en klimaatadaptatie de nodige stappen gezet worden. Die opgaven hebben invloed op onze open ruimte. Hoe gaan we daarmee om? 

Een levendig en vitaal Zoeterwoude, dat toekomst biedt aan jong én oud. Kwaliteit van leven, zorg,  duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn thema’s waar CDA Zoeterwoude zich voor inzet.  Als CDA geloven we dat mensen heel veel samen kunnen, dat mensen naar elkaar omzien.

Zo’n samenleving creëren we met zijn allen, niet als politiek, of gemeente alleen. Ook in de komende periode gaat CDA Zoeterwoude daar weer voor.

Doet u/doe jij mee? Wij zijn immers samen Zoeterwoude!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.