De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid is een landelijke werkgroep van het CDA die sinds 1986 bestaat.

De doelstelling van de Basisgroep is de stem van de uitkeringsgerechtigden, evenals de werkende armen, zo goed mogelijk te laten doorklinken in het CDA en in de maatschappij, zodat er volwaardig rekening met hen wordt gehouden. 

Uitgangspunt is dat mensen met en zonder een betaalde baan, samen verantwoordelijk zijn voor de samenleving, van nu en in de toekomst. 

De Basisgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de Partij, de CDA Tweede Kamerfractie en gemeenten over onderwerpen die het sociale domein betreffen. De Basisgroep heeft ook een vertegenwoordiging in Europees verband.

De circa 25 leden van de Basisgroep zijn met name mensen die van een sociale uitkering afhankelijk zijn, of dat zijn geweest. Evenals zij die gerekend kunnen worden tot de doelgroep werkende armen.

De Basisgroep houdt jaarlijks  circa 6 bijeenkomsten. Op basis van de maatschappelijke en politieke actualiteit worden sprekers uitgenodigd en/of wordt met elkaar uitgewisseld wat een advies of actie van de Basisgroep kan zijn. Regelmatig is een lid van de Tweede Kamer daarbij aanwezig.

Lid worden van de Basisgroep Sociale Zekerheid? Ben je uitkeringsgerechtigde of iemand met een laag inkomen en wil je binnen het CDA helpen onze stem te laten horen, dan kun je meedoen met onze activiteiten. Neem hiervoor contact op met de secretaris ([email protected] of 06-22747849).

Achtmaal per jaar geeft de Basisgroep de digitale nieuwsbrief  "Open Forum”  uit, waarin thema’s en actualiteiten worden gedeeld. Heeft u zelf een bijdrage voor “Open Forum”, dan kunt u deze bijdrage sturen naar Fred Mosk ([email protected]

U kunt zich abonneren op Open Forum door een mail te sturen naar [email protected]. Hier kunt u ook uw facebook berichten aanmelden. Onder de knop “NIEUWS” op deze pagina vindt u recente uitgaven van “Open Forum” en andere nieuwsfeiten over de Basisgroep zelf. 

De Basisgroep heeft daarnaast een Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/basisgroepsocialezekerheid.
Wij en u kunnen daar informatie delen en met elkaar in gesprek gaan.

U kunt ons financieel steunen. Onze uitgaven zijn voor 80% de reiskosten van de leden naar onze bijeenkomsten, omdat de meeste dat zelf niet kunnen betalen. Daarom is uw financiële bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN NL 87 RABO 0144 0570 69 op naam van CDA-Basisgroep Sociale Zekerheid o.v.v. donatie. Wij danken u bij voorbaat voor iedere bijdrage groot en klein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.