Geboortejaar:1984
Beroep: Wethouder, portefeuilles:

  • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
  • Economische zaken (inclusief Afsluitdijk)
  • Sport en Bewegen
  • Ontmoetingsplaatsen
  • Agenda Sneek
  • Gebiedsagenda Zuidwesthoek

Woonplaats: Bolsward

Waarom CDA?

Ik bin opgroeid op de Fryske klei, mei heit en mem, twa broers en in zus. Yn it doarp. Skoalle, tsjerke, it sportfjild, in swimbad en it boartersplak tichtby. Moaier koe it net.

Yn it doarp fan Pim Mulier. Keatse en folleyballe wiene myn sporten. Moaie teamsporten, mei yn it team elts syn eigen rol. De foar best op, de achterynse en de balkearder. Elkenien ha je nedich. En sa is it by CDA Sudwest-Fryslan ek.
Der stiet it CDA foar, mei dwaan, mei elkoar.

En meer?

Als geboren en getogen inwoner van de gemeente Sûdwest-Fryslân zet ik mij graag in om deze grote, mooie gemeente nog grootser en mooier te maken.

Op het gebied van wonen, werken, en recreëren in de stad, de dorpen en het buitengebied. Ik vind dat iedereen die dat kan zijn steentje bij moet dragen in de samenleving. De inwoners, de bedrijven en ook alle organisaties en (sport)verenigingen moeten hiervoor de kans krijgen om dit op een goede manier te doen.

Het is belangrijk om altijd de verbinding daarbij te blijven zoeken. Als we blijven luisteren naar elkaar en aandacht blijven houden voor wat er links en rechts leeft, komen we er `in de midden` samen wel uit. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Samen vooruit, MEI-INOAR FOARÚT.

Zorg voor elkaar

Het CDA heeft een aantal speerpunten waar ik als persoon achter sta.
Solidariteit is daarvan de eerste. We moeten zorg voor elkaar hebben en houden. Niet alleen in woord maar ook in daad. Zorg voor onze jongeren die het in deze tijden wellicht moeilijker hebben dan ooit. Zorg voor onze ouderen, die kampen met gezondheidsproblemen óf eenzaamheid. En wat te denken van de jonge gezinnen. Die willen bouwen aan de toekomst van hun kinderen, met bijvoorbeeld goede scholen, (sport)voorzieningen en een passend onderkomen in een leuke en veilige buurt.

Met elkaar de schouders er onder

Naast publieke gerechtigheid is ook gespreide verantwoordelijkheid een thema wat belangrijk voor me is. We moeten het samen doen.  Niet dus alleen de burger of de ondernemer, niet alleen de overheid: maar vooral samen. Met elkaar. Dit blijkt vaak een punt te zijn wat onder druk staat.  Het lijkt vaak makkelijker dan gedaan.
Daarom is elkaar goed kennen, in gesprek gaan en respect hebben voor elkaar uitgangspunten een belangrijk persoonlijk thema voor me. Ik wil als wethouder en als lijsttrekker van het mooie team CDA-ers in Sûdwest-Fryslân benaderbaar en dichtbij zijn. Wederzijds vertrouwen is wat u en ik daarbij nodig hebben. En daar wil ik graag mijn stinkende best voor blijven doen.

De toekomst

Een andere kernwaarde wat volop ingebakken zit, is rentmeesterschap. Niet wellicht zo’n aansprekend woord als je het hier voor het eerst leest. Maar het is alom bekend bij CDA-ers, en het is de afgelopen periode steeds belangrijker geworden. Goed op de wereld passen, een land goed doorgeven aan de volgende generatie. Klimaat, duurzaamheid, energietransitie, hoe om te gaan met ons landschap zijn zo maar een paar zaken die ook de komende decennia volop een betekenis hebben voor mij.

Kortom, ik heb sinds september 2020 het ambt als wethouder mogen invullen. Een hele eer. Daarbij heb ik met me zelf afgesproken benaderbaar en dichtbij te zijn.
Maar ik heb ook met eigen ogen mogen zien en veel inwoners mogen spreken over wat er speelt. In deze periode ben ik vooral veel de gemeente is geweest. Op bezoek bij dorpshuisbesturen, ondernemers, agrariërs,  sportverenigingen. Weten wat er speelt. Je laten zien, horen over wat gaat er goed en wat kan beter. En ik verzeker u, er is genoeg werk aan de winkel.
Dat ik nu bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aan het roer mag staan met deze goede en grote bemanning op de lijst, voelt als een grote verantwoordelijkheid en een grote eer, maar die ik graag verder wil invullen.

Bauke Dam
Wethouder
CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.