Bestuur

Voorzitter

Hans Hettinga, it Heidenskip

[email protected]

Drukwerk

Vice-voorzitter

Pieter Dijkstra, Bolsward

[email protected]

0515-574264
06-36160418

Secretaris

Bianca Domhof, Gaast

[email protected]

Drukwerk

Penningmeester

Nynke Algra, Sneek

[email protected]

Algemeen bestuurslid

Broer Witteveen, Itens

[email protected]

 

Drukwerk

Algemeen bestuurslid

Fernande Teernstra, Bolsward

[email protected]

06-47007300

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.