Bestuur

Voorzitter

Hans Hettinga, it Heidenskip

hanshettinga@kpnmail.nl

Drukwerk

Vice-voorzitter

Pieter Dijkstra, Bolsward

dijkstra.menp@planet.nl

0515-574264
06-36160418

Secretaris

Bianca Domhof, Gaast

biancadomhof@hotmail.com

Drukwerk

Penningmeester

Nynke Algra, Sneek

penningmeester@cda-swf.nl

Algemeen bestuurslid

Broer Witteveen, Itens

b.witteveen1953@gmail.com

 

Drukwerk

Algemeen bestuurslid

Fernande Teernstra, Bolsward

f.teernstra@pkgroep.nl

06-47007300

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.