12 januari 2022

Kinderhartchirurgie weg uit het UMCG

Steun onze hartenkreet voor de kinderhartchirurgie in het UMCG en het behoud van zorgvoorzieningen in Groningen!

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel​​​​​​​
De zorg in onze provincie (en in Noord-Nederland als geheel) staat al jaren onder druk. Steeds meer voorzieningen (dreigen te) verdwijnen. 
Zo ook de afdeling kinderhartchirurgie van het UMCG. Het ministerie van VWS maakte eind vorig jaar bekend dat ze voornemens is om deze afdeling te sluiten. 
De Statenfracties van Drenthe, Groningen en Friesland zijn het daar niet mee eens en komen daarom in actie.

Wat hebben we al gedaan?
Afgelopen vrijdagmiddag 7 januari zijn wij in actie gekomen voor het behoud van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG Groningen. 
Tijdens deze actie riepen we het nieuwe kabinet eveneens op om de zorg in het noorden beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.
We  hebben wij samen met de noordelijke Statenfracties van het CDA in Friesland en Groningen een klemmend beroep gedaan op onze 
colleges van Gedeputeerde Staten om zich tegen het voorliggende plan te keren. 
Verder hebben we met de voltallige Provinciale Staten in Noord-Nederland en de Groninger gemeenteraad een brandbrief naar het ministerie van VWS gestuurd waarin wordt opgeroepen deze beslissing terug te draaien.
 
Wat kunt u doen?
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Daarom roepen wij u op om onze boodschap te steunen. 
Ga naar de website www.petities.com/laat_umcg_een_kinderhartcentra_blijven  en onderteken de petitie. 
De gemeenteraadsfracties willen wij vragen om de dreigende sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG ook onder de aandacht van het 
college van B&W te brengen. Wilt u hen vragen om al het mogelijke te doen om actie richting Den Haag te ondernemen om sluiting te voorkomen?
 
Namens de Provinciale Statenfractie van CDA Drenthe
Bart van Dekken


Uitnodiging digitale CDA bijeenkomst op 14 januari, 15.00 uur over kinderhartchirurgie 
Beste CDA leden uit Groningen, Friesland en Drenthe,
Joba van den Berg en Agnes Mulder, beide Tweede Kamerleden van het CDA, nodigen u uit om vrijdagmiddag 14 januari tussen 15.00 en 16.00 uur 
deel te nemen aan een zoom bijeenkomst betreffende het concentreren van de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht.
Dit uur is bedoeld om standpunten uit te wisselen en vragen te stellen. 
U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven tot woensdagavond 12 januari, 18.00 uur bij Alina Klapwijk, mail: [email protected].  
Op donderdag ontvangt u dan de link.

Met vriendelijke groet,
Alina Klapwijk, CDA bureau Drenthe
Kalterbroeken 60, 7981 EE Diever
tel: 06-13085718
 

Lees het oorspronkelijke artikel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.