Onze 7 principes: GEEF RUIMTE AAN DE SAMENLEVING

Een samenvatting van ons programma in kernwoorden:

“Wie zorg nodig heeft, mag niet alleen staan.”

 •  Wij vinden dat zorg voor elkaar een zorg van ons allen is.
 •  De overheid springt bij waar hulp van mens tot mens grenzen bereikt.
 •  Samenwerking tussen zorgverleners via sociale teams is daarbij cruciaal.

“Ruimte voor initiatieven vanuit de krachtige samenleving”

 • De gemeente moet mensen de ruimte geven om gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Samen zijn zij tot veel in staat.
 • De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Zij ondersteunt en faciliteert.
 • Hierbij past een overheid die heldere grenzen stelt en een samenleving, waarin iedereen elkaar respecteert.

“Kansen voor alle kinderen!”

 • Het is belangrijk dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien. Ouders krijgen waar nodig daarbij hulp.
 • Kinderen moeten mee kunnen doen op school en daarbuiten.

“Alle seinen op GROEN”

 • Voor landbouwactiviteiten moeten vergunningprocedures worden vereenvoudigd, die de omgeving en de leefkwaliteit van mens en dier verbeteren.
 • We willen een duurzame woon- en werkomgeving creëren, die we met trots door kunnen geven aan een volgende generatie. Goede digitale bereikbaarheid hoort daarbij.

“Geef ruimte aan het MKB”

 • Wij vinden het midden- en kleinbedrijf dé motor van onze regionale werkgelegenheid. Een belangrijk onderdeel vormt de recreatieve sector.
 • Wij willen ondernemerschap meer ruimte geven. De lokale overheid moet vernieuwend en creatief naar onze regels en voorschriften durven kijken.

“Voor een veilig en goed woon- werk- en leefklimaat.”

 • In onze mooie leefomgeving moeten we voortdurend werken aan het aantrekkelijk maken van de stad en vernieuwen van de dorpen. Lokale initiatieven worden toegejuicht.
 • Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek om de veiligheid in wijken en dorpen te vergroten.

“Voor een duurzame en gastvrije gemeente”

 • Wij willen het opwekken van duurzame energie stimuleren. Regels en subsidies helpen daarbij. De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven.
 • Wij willen vluchtelingen met een verblijfsvergunning actief mee laten doen in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.