VITAAL PLATTELAND

Hoe kan het platteland desondanks vitaal en leefbaar worden gehouden? Voor het CDA is dit een majeur vraagstuk.
Om te beginnen zijn de sociale verbanden in de dorpen van cruciaal belang: verenigingen, scholen, naoberschap, vrijwilligerswerk. Hieruit kan verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving en sociale zorg voor elkaar ontstaan. Hiervoor zijn ontmoetingsruimten zoals dorpshuizen wenselijk, waar bovendien een gevarieerd aanbod van cultuur en zorg kan worden geboden. Deze ontmoetingsruimtes bepalen overigens niet de sociale verbanden, dat doen de bewoners. De ruimtes die er zijn, moeten efficiënt worden gebruikt.
Een vitaal platteland zoekt z’n kansen ook in nieuwe agrarische activiteiten, toerisme en recreatie, snelle glasvezelverbindingen, nieuwe duurzame energievoorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid, waar nodig in vrijkomende agrarische gebouwen.
Initiatieven in deze richtingen kunnen rekenen op de steun van het CDA. Bureaucratie en regelgeving mogen niet in de weg staan. Het is de rol van de gemeente om de participatie van dorpsbewoners te bevorderen.

Meer weten? Lees verder in het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.