23 augustus 2010

Algemene beschouwingen 2010

 “Ombuigen zonder te barsten”
Eerste schriftelijke termijn Algemene Beschouwingen CDA-fractie – PMC 1 juli 2010
De vijf documenten die we vanavond behandelen hebben een belangrijk ding gemeen: ze geven stuk voor stuk de noodzaak aan van de enorm zware en ingrijpende taak waar we als gemeente voor staan. Cadeautjes uitdelen is er de komende jaren niet bij.
Om samenhang te brengen in deze bijzondere algemene beschouwingen, hebben we het onderverdeeld in drie delen. Eerst het verleden, waarin we kort stilstaan bij het Jaarverslag 2009. Daarna het heden, waarin eerst de eerste bestuursrapportage wordt behandeld en daarna, als bruggetje naar de toekomst, de heroverwegingsvoorstellen van Ruimte om te Kiezen II. Daarna, tot slot, kijken we naar de toekomst, als we ingaan op het Visiedocument ‘Behoedzaam verder’ en het Perspectiefdocument 2011 .
Lees het volledige artikel door te klikken op de download bijlage

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.