02 november 2010

Eerste schriftelijke termijn Algemene Beschouwingen– PMC 4 november 2010

“Verantwoord ontwennen”
We staan voor twee grote opgaven. De eerste opgave is de meest voor de hand
liggende: bezuinigen. We moeten fors bezuinigen, de uitgaven moeten in de pas worden gebracht met de teruglopende inkomsten. Met andere woorden, financieel ombuigen. Op miljoenenjacht, met wethouder Wilting in de weinig benijdenswaardige positie om de hoofdrol te spelen als ‘De man van zes miljoen.’
Om te kunnen bezuinigen, staan we voor een zo mogelijk nog veel grotere en minstens zo belangrijke opgave: we moeten ontwennen. In een recent artikel in het blad Binnenlands Bestuur verwoordde hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen het helder en treffend: de burger is een junk. Een op het oog nogal boute uitspraak, maar hij heeft wel gelijk als je er goed over nadenkt. We zijn met z’n allen verslaafd aan de overheid. Het is vanzelfsprekend voor ons geworden dat we verwachten dat de overheid al onze problemen voor ons oplost.
Daar ligt dus voor ons als gemeentelijke overheid, net als voor de andere overheden, een grote opgave. Iedereen zal moeten beseffen dat we de overheid niet voor alles verantwoordelijk kunnen houden. En dat zouden we ook niet moeten willen houden. De samenleving moet weer verantwoordelijkheid willen dragen en kunnen nemen. Een groot aantal mensen neemt die verantwoordelijkheid nu al door zich als vrijwilliger in te zetten voor de maatschappij.

(U kunt het volledige artikel downloaden)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.