10 juli 2012

“Samen kan Coevorden meer”

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2013
Op 22 mei 2012 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Vertrouwen in Burgers aangeboden aan de regering. De conclusie van het rapport was dat burgers inventief zijn, veel kunnen en tot veel bereid zijn, maar dat de overheid hier te weinig mee doet. Verder concluderen de wetenschappers van de WRR, dat, om het beste in mensen en in de samenleving naar boven te halen, de overheid wel voldoende vertrouwen moet geven en ruimte moet bieden voor betrokkenheid. Kortom, de samenleving is tot veel meer in staat dan de overheid vaak veronderstelt.
Voor de CDA-fractie zijn de conclusies van de WRR verre van nieuw. Zoals de afgelopen jaren regelmatig herhaald en benadrukt, zijn wij overtuigd van de kracht van de samenleving om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor tal van zaken in de eigen lokale leefomgeving. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft voor hun gezin, straat, wijk, dorp, vereniging of school, dan komt het beste in mensen naar boven. Het CDA heeft vertrouwen in de kracht van de samenleving.
De lokale Coevorder samenleving heeft laten zien dat vertrouwen niet te beschamen en die verantwoordelijkheid zeker te kunnen dragen. De bezuinigingen die de afgelopen periode in gang zijn gezet hebben zich bij sommige mensen, verenigingen of organisaties al behoorlijk doen voelen. Maar de mensen, de lokale samenleving, zijn en is in staat gebleken om dit veelal op eigen kracht op te vangen. Soms piepend, soms krakend, soms met boosheid richting de gemeente, maar ze hebben het toch maar gedaan. Het CDA heeft daarvoor veel waardering.

Lees het volledige artikel door te klikken op de download bijlage

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.