Bart van Dekken

Vice-fractievoorziter

M.   06 15 068 614
E.   b.vandekken@drentsparlement.nl

Lid van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.
Lid van Algemeen Bestuur SNN
Lid van de statenwerkgroep SNN
Lid van de statenwerkgroep DrEUn
Lid van de statenwerkgroep Breedband
Vicefractievoorzitter

Woordvoerder voor de onderwerpen
Breedband, Regionale Omroep, Cultuur, Sport, SNN, IPO, NOM, Europa

Persoonlijke gegevens
Woonplaats        :Zuidwolde
Leeftijd              :  52 jaar (2014)
Beroep               : Psycholoog-directeur van een consultancybedrijf en adviseur bij de overheid.
Gehuwd              : Samenwonend met Greet
Kinderen             : 4
Hobby's              : Voetbal, duiken, culinair genieten
Favoriete vakantieplek  : Honfleur, Normandie Frankrijk en Oxford Verenigd Koninkrijk

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Gevraagd om een bijdrage te leveren aan de staten van de provincie Drenthe om “onze” doelstelling van verantwoordelijkheid, solidariteit en verbinding met de kwaliteit van leven in het Noorden verder te optimaliseren. Inmiddels doe ik dit vanuit de verbinding met de actieve CDA afdeling de Wolden, de gemeente waar mijn partner en ik nu bijna drie jaar wonen!   

Wat is uw motivatie? 
De kwaliteit van leven op het platteland, dat wil zeggen alle actieve burgers die het in deze “nieuwe en dynamische” tijd juist daar samen willen vormgeven levert een uitdagende opdracht op voor ons allemaal! Als geboren Fries woonachtig in Drenthe stel ik vast dat we op het gebied van ruimteontwikkeling, milieubeleid en innovatie op het gebied van ICT (telefonie en internet) veel hoogwaardige kennis kunnen inbrengen vanuit het Noorden. Samen doen vanuit ons hart levert voor Drenthe(n) een positie die ik met mijn collega’s in de fractie zou willen vormgeven.   

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
Betrokken, dichtbij, herkenbaar, gemeenschappelijk, aanspreekbaar en verantwoordelijk voor alle lagen van de bevolking, minder dogmatisch en vernieuwend, rentmeester naar vele sociaal-maatschappelijke waarden, respectvol naar andersdenkenden, bestuurlijk ervaren en maakt waar wat zij belooft.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?
Jong en dynamisch elan uitdragen.
Mini-campagnes voor specifieke regio’s in Drenthe  vormgeven met als speerpunten: regionale werkgelegenheid vanuit kracht en mogelijkheden garanderen en een creatief en bereikbaar vitaal platteland mogelijk maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.