Jan Schipper

Wethouder

Mijn naam is Jan Schipper. Ik ben geboren in het buurtschap Alting, ten oosten van Beilen.

Ik woon sinds december 2020, samen met Margie in Beilen. Sinds mei 2018 ben ik wethouder namens het CDA in Midden-Drenthe. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als melkveehouder en financieel adviseur in de agrarische sector. Ook ben ik 12 jaar raadslid geweest.

Ik heb mij al jong aangesloten bij het CDA omdat ik mij herken in de uitgangspunten waarbij voor mij solidariteit en rentmeesterschap voorop staan. Het is belangrijk dat wij elkaar helpen en niemand in de kou laten staan. Iedereen telt mee en is van waarde. Rentmeesterschap betekent voor mij dat wij de aarde in bruikleen hebben en deze goed en verantwoord door moeten geven aan de volgende generatie(s).

Voor de komende periode zijn er voor mij drie speerpunten een dienstbare overheid, solidariteit en duurzaamheid.

Een dienstbare overheid moet onze inwoners helpen en ondersteunen. Dit betekent een goede communicatie, duidelijke regels maar ook voldoende woningen, een veilig leefklimaat en ruimte om te ondernemen. En vooral samenwerken met onze inwoners, nieuwe plannen of beleid maak je niet voor maar mét onze inwoners.

Solidariteit betekend voor mij dat wij een vangnet bieden voor de inwoners die dat nodig hebben. Een goed WMO beleid, jeugdbeleid en armoedebeleid draagt hieraan bij. En als er gekozen moet worden dan gaan mensen vóór stenen.

Duurzame maatregelen zijn daarom nodig voor een gezonde toekomst. Het is voor ons van groot belang dat dit in samenspraak met inwoners en ondernemers gaat. De transitie van ons platteland mag niet ten koste gaan van de agrarische sector, ik geloof in innovatieve oplossingen voor de problemen. De verduurzaming van onze huizen moet betaalbaar, stapsgewijs en samen met onze inwoners gebeuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.