LTO afdeling Noordenveld - verkiezingsbijeenkomst

De LTO afdeling Noordenveld organiseert in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart een vergadering voor de leden welke volledig in het teken staat van de verkiezingen. Het is de bedoeling dat de partijen onder leiding van een gespreksleider met elkaar het debat aangaan rondom actuele onderwerpen die onze leden aangaan. Daarbij valt te denken aan: schaalvergroting landbouw, natuurontwikkeling, bouwblokken etc. Daarnaast is er dan de gelegenheid voor onze leden om vragen te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.