20 april 2020

CDA helpt Coronamaatjes

Bestuur en fractie zijn een belronde gestart langs alle leden, omdat wij als CDA-Almere naar elkaar willen omkijken in deze tijden van het Coronavirus.  Daarbij zijn we een samenwerking aangegaan met de Coronamaatjes, een initiatief van welzijnsinstelling de schoor.

Wij vragen onze leden hoe het met ze gaat en of ze eventueel hulp kunnen gebruiken. Ook vragen wij of ze zelf hulp kunnen bieden of misschien iemand anders kennen die hulp nodig heeft. De eerste reacties op onze belactie zijn heel positief. Leden kunnen het waarderen dat we naar hen informeren.

Coronamaatjes
Indien leden aangeven hulp te kunnen bieden of te kunnen gebruiken, dan nemen wij contact op met de de Coronamaatjes van Welzijnsinstelling de Schoor. De Coronamaatjes is een initiatief om ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid in contact te brengen met buurtgenoten, die hen op afstand gezelschap willen houden of hulp willen bieden. De Schoor heeft over heel Almere verspreid vrijwilligers die zich hebben aangemeld als Coronamaatje. Zo kan kan vraag en aanbod in een bepaalde buurt goed op elkaar worden afgestemd.
 
Flyers
Het bestuur heeft contact opgenomen met dit initiatief en uit het gesprek bleek dat de wijkteams van de Schoor veel moeite hebben om met name ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid te bereiken via Facebook. Daarom heeft de Schoor nu ook flyers gemaakt, die huis aan huis worden vespreid. Ook hierbij helpt het CDA met het rondbrengen van de flyers. Inmiddels hebben we al ruim 1500 flyers huis aan huis verspreid! Een aantal CDA-leden heeft zich inmiddels aangemeld als Coronamaatje.

Contact Coronamaatjes?
Wilt u contact opnemen met de Coronamaatjes dan kunt het algemene nummer van de gemeente Almere bellen: 14036.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.