10 februari 2021

Taakverdeling Fractie CDA Almere (geactualiseerd)

Per februari 2021 heeft de fractie heeft de taken en de portefeuilles opnieuw verdeeld:

  • Bastiaan Malotaux, fractie voorzitter 
  • Riekje van Belle, lid gemeenteraad 
  • Kees Sanderse, fractie assistent;
  • Jeltje Vliegenthart, fractie assistent.

Bastiaan Malotaux:
Openbare orde & veiligheid 
Beheer en onderhoud
Financiën 
Sport 
Afval 
Floriade 

Jeltje Vliegenthart:
Kunst en cultuur 
Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp 
Publieke gezondheidszorg 
Welzijn 
Wijkteams 
WMO 
Individuele ondersteuning 
Groepsgerichte ondersteuning 
Hulpmiddelen 
Integratie, diversiteit en inclusie 
Werk en inkomen 
Schulden voorkomen en oplossen 
Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/crisisopvang/veilig thuis/beschermd wonen 
Sluitende aanpak zorg en onderwijs 

Kees Sanderse:
Marketing en communicatie 
Almere City Marketing
Wonen 
Grondbeleid
Recreatie en toerisme 
Vastgoed Kees
Regie Almere 2.0 
Participatie 
Groen/blauw 
Laaggeletterheid 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regionale samenwerking

Riekje van Belle:
Stadsvernieuwing 
Mobiliteit (excl. regio) 
Economische zaken & Werkgelegenheid/vestigingsbeleid 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 
Revitalisering bedrijventerreinen 
Regionale samenwerking 
Energie en duurzaamheid 
Milieu 
Regionale mobiliteit 
Onderwijs 
Regie Fonds Verstedelijking 
Markt 
Sluitende aanpak zorg en onderwijs 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regionale samenwerking


(update februari 2021)

Wethouder

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere. 

Portefeuille: Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg:

◾WMO
◾Individuele ondersteuning
◾Groepsgerichte ondersteuning
◾Hulpmiddelen
◾Integratie, diversiteit en inclusie
◾Werk en inkomen
◾Schulden voorkomen en oplossen
◾Beschermd wonen
◾Maatschappelijke opvang
◾Vrouwenopvang/crisisopvang
◾Veilig thuis

Bestuurlijk trekker van de opgaven Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.