18 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018

Thuis in Almere!

Almere is een prachtige stad die groeit en bloeit. Maar voor ons, inwoners van Almere, is het vooral ‘thuis’. Waar we de weg weten en waar we ons thuis voelen. Het CDA vindt dat iedereen zich thuis mag en moet (kunnen) voelen in onze stad. Daarvoor hebben wij de afgelopen 4 jaar ons ingezet voor onder meer de aanpak seniorenwerkloosheid, verbetering fietsveiligheid bij onder meer station Muziekwijk, bestrijding van huiselijk geweld en verbetering van het armoedebeleid.

Het CDA zet zich de komende 4 jaar weer in om u zich thuis te laten voelen in Almere. Deze zaken zijn voor ons belangrijk:

Familie, vrienden en buren
Een thuis maken we samen. Mensen voelen zich thuis in hun straat als buren betrokken zijn bij elkaar en elkaar helpen. Het CDA wil de buurt daarom teruggeven aan de bewoners. Hun keuzes moeten centraal staan bij bijvoorbeeld het organiseren van zorg in de wijk of bij de inrichting van speelplekken. Het CDA wil buurtbewoners zeggenschap geven over wijkbudgetten. Het CDA  gelooft dat mensen veel dingen prima zelf kunnen regelen. Mensen die meebeslissen over de regels voelen zich meer gehoord en meer verantwoordelijk. Daarom vindt het CDA dat bewoners zelf regels moeten kunnen afspreken bij overlast en onderlinge conflicten. Er moeten schrapsessies komen, waar voorstellen kunnen worden gedaan om overbodige regels te schrappen.
Steeds meer mensen zijn eenzaam; niet alleen ouderen. Het CDA wil dat de gemeente met andere organisaties gaat samenwerken in een Deltaplan tegen eenzaamheid. Met als doel mensen te bereiken die zich alleen voelen en hen hulp te bieden om hun netwerk te vergroten.
Het CDA gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Wij willen iedereen kansen en perspectief bieden  Daarom willen wij bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor kinderen die opgroeien in gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen.

Zorg voor elkaar
Thuis wordt er voor je gezorgd als je zorg nodig hebt. Wie wil zorgen voor een ander moet daar volop de ruimte voor krijgen. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen onze steun. Het CDA blijft zich inzetten voor goede en betrouwbare zorg. Het CDA vindt dat de zorg en opvang thuis eerst goed geregeld moet zijn voordat verblijfshuizen (voor jeugd, ouderen, dak- en thuislozen) worden afgebroken. Naast de groten moeten er kleinschalige zorgorganisaties blijven bestaan zodat er wat te kiezen blijft. Regelgeving mag goede zorg niet in de weg staan. En wat goed is voor jou bepaal je toch in eerste instantie zelf. Het CDA wil daarom dat een Persoons Gebonden Budget goed toegankelijk blijft.

Een veilig gevoel
Thuis moeten de inwoners van Almere een veilig gevoel hebben net als in het verkeer, op school of werk.  Het CDA heeft al veel onveilige fietskruisingen verbeterd . En wil van Almere fietsstad nummer 1 maken. Veiligheid voor kinderen is essentieel. Het CDA wil van Almere een pestvrije stad maken.
Thuis hou je je aan de regels. Normen en waarden zijn belangrijk. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook. Het CDA wil streng optreden tegen vandalisme, alcoholmisbruik  hufterig gedrag en intimidatie van vrouwen.
Het CDA heeft er voor gezorgd dat huiselijk geweld qua ernst gelijk gesteld is aan andere geweldsmisdrijven. Het CDA wil dat als veiligheid van personen in het geding is, de grenzen van privacy opgezocht worden.

Een leven lang meedoen.
Je thuis voelen in een jonge stad. Kan zeker ook als je oud(er) bent. Er wonen in Almere steeds meer ouderen. Het CDA zet zich al jaren in voor  een beter ouderenbeleid. Daarbij willen wij meer betaalbare seniorenwoningen en acties om eenzaamheid te voorkomen.
Een leven lang meedoen begint natuurlijk op school.  Vrije onderwijskeuze is essentieel waarin plaats moet zijn voor kleinschalig onderwijs. In Almere blijkt 16% van de volwassenen onvoldoende te kunnen lezen en schrijven. Het CDA maakt geld vrij om laaggeletterdheid te bestrijden. Een leven lang meedoen betekent dat werk belangrijk is, voor iedereen. Opleiden en scholing moet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Een leven lang leren!
Sporten en bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Daarom wil het CDA het Jeugdsportfonds voor alle leeftijden openstellen. Voor ouderen moeten er openbare beweegruimtes komen. 

Download het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.