Jeltje Vliegenthart-Kuiken

Fractie Assistent, kandidaat nr. 5

6. Jeltje Vliegenthart

Ik ben Jeltje Vliegenthart en woon bijna 30 jaar met man en drie kinderen in Almere-Buiten. Ik ben de laatste tijd betrokken bij de bestrijding van armoede in Almere.
Ik zet mij in als fractie assistent van het CDA Almere.

Portefeuille:

- Kunst en cultuur 
- Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp 
- Publieke gezondheidszorg 
- Welzijn 
- Wijkteams 
- WMO 
- Individuele ondersteuning 
- Groepsgerichte ondersteuning 
- Hulpmiddelen 
- Integratie, diversiteit en inclusie 
- Werk en inkomen 
- Schulden voorkomen en oplossen 
- Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/crisisopvang/veilig thuis/beschermd wonen 
- Sluitende aanpak zorg en onderwijs 

 

Contact:  Stuur een e-mail naar het fractie secretaraat

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.