1. Froukje de Jonge

Froukje de Jonge (CDA) is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere.

 • Sociaal domein, Diversiteit en Inclusie
 • WMO
 • Individuele ondersteuning
 • Groepsgerichte ondersteuning
 • Hulpmiddelen
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Werk en inkomen
 • Schulden voorkomen en oplossen
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang/crisisopvang
 • Veilig thuis

Bestuurlijk trekker van de opgaven Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen.

Actueel nieuws:
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1499909-jan-bun-doneert-10-000-mondkapjes-aan-leger-des-heils

(april 2020)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.