14. Jo Bosma

Wie is Jo Bosma. 
Jo Bosma is gemotiveerd om vanuit zijn christelijk geloofsleven zijn Medemensen Liefde, Hoop en Geloof te brengen. ‘Er zijn’, voor die ander is zijn drijfveer. Hij zal zich blijven beijveren om de kwetsbaren- en zwakkeren in onze samenleving daar waar mogelijk is te helpen en te ondersteunen. Zijn expertise is gericht op een beter bestaan voor; vooral de dak- en thuislozen. Ook groepen als jongeren verdienen zijn aandacht en zorg. 

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad Almere?
Ik hoop iets bij te kunnen dragen een gezondere samenleving.
Van harte hoop ik dat door mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, er een signaal wordt afgegeven, vooral aan de jongere Generatie, hoe belangrijk het is om voor jouw denkbeelden en idealen te staan en uit te komen. 
De kansen liggen er ze moeten alleen nog benut worden. Mensen dienen weer geloof en vertrouwen te hebben in de democratie en dit kun je stimuleren, door er zelf ‘te zijn’.

Waarom voor CDA Almere?
Het CDA is voor mij een Partij waar ik mij ‘thuis voel’. Het is geen ‘Doel op zich’, maar de partij is een uitstekend ‘Middel, een brede Volkspartij waarbinnen ik mijzelf kan bekwamen en gelijktijdig mijn mogelijkheden en kansen benutten om vanuit mijn Levensvisie, geloofsovertuiging, en Ervaring uit te kunnen delen aan ‘Anderen’. Het Welzijn van anderen bevorderen.

Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die CDA Almere nog niet kennen?
Het CDA bestaat uit mensen die verschillend denken, maar vanuit die verscheiden van opvattingen en denkbeelden zijn vaak mooie ideeën naar voren gekomen, passend binnen het beleid van het CDA, dat er op gericht is om onze medemens te dienen en gelukkiger te maken. Die intensie vind ik binnen het CDA. Het beleid en de plannen passen binnen het DNA van het CDA vanuit haar oorsprong. 

Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
A.    Grotere mate van Sociale Cohesie. Niet alleen naar elkaar omkijken, maar indien mogelijk en als men dit zou willen; ‘voor elkaar zorgen’. 
Zorgdragen, ‘draag elkanders lasten’. Een hoedanigheid uit ‘het Rentmeesterschap’.
Mensen zijn kwetsbaar en breekbaar en daar dienen wij ons voor in te zetten.
B.    Dak- en Thuislozen als Hoofdthema van beleid en aanpak. In dit kader zoeken naar verbindende mogelijkheden, denk aan Netwerken en Functionele Samenwerkingsrelaties, om andere kwetsgroepen daar in op te nemen, of deze een geëigende gerespecteerde plaatst in onze Gemeenschap te geven. 

Wat hoop jij over vier jaar te hebben bereikt in het bestuur van Almere? 
Ik hoop dat over vier jaar de jongeren in het bestuur de overhand zullen hebben. Daar kunnen wij nu aan werken. Misschien zijn er dan wel groepen binnen het CDA die onderling afstemmen en binnen het kader van gestelde waarden en normen hun inventieve- en creatieve mogelijkheden volop zullen gebruiken. Zelf zal ik dan verheugd zijn over ontwikkeling en groei van ons CDA, dat een middel zal zijn om velen geluk te maken! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.