3. Kees Sanderse

Wie is Kees Sanderse?
Ik ben Kees Sanderse en ik woon sinds 10 jaar in de filmwijk in Almere Stad. Ik ben in 2005 lid geworden van het CDA. Sinds 2012 ben ik ook actief binnen het CDA. Zo ben in fractiesecretaris geweest en heb ik in het bestuur gezeten. 

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad Almere?
Begin 2021 werd ik gevraagd om actief te worden in de fractie van CDA Almere. Op dat moment hadden er al verschillende wisselingen plaatsgevonden en ik vond het belangrijk dat de CDA-fractie weer in stabieler vaarwater terecht zou komen. Vanaf het begin vond ik het raadswerk erg leuk en dankbaar om te doen. Het is mooi om als CDA over zoveel verschillende dingen mee te mogen praten. Waarom voor CDA Almere?

Waarom voor CDA Almere?
Het CDA is een partij waarop ik mijn hele leven bij alle verkiezingen heb gestemd. De waarden van het CDA zijn mij met de paplepel ingegoten. Mijn opa was raadslid voor de CHU en mijn vader voor het CDA. Ook heb ik een zus die actief is binnen het CDA en momenteel burgemeester is van Hattem. Ik vind het belangrijk om het CDA-geluid in de raad te kunnen brengen en werkelijk een verschil te kunnen maken. 

Wat hoop jij over vier jaar te hebben bereikt in de gemeenteraad Almere?
Over vier jaar hoop ik dat Almere weer een beetje beter is geworden. We hebben te maken met een enorme woningbouwopgave, maar de markt hiervoor is op dit moment heel lastig. Het CDA heeft in het afgelopen jaar voorop gelopen met oplossingen hiervoor. Zo hebben we met verschillende maatregelen bereikt dat speculanten van de woningmarkt geweerd worden en dat er serieus gekeken gaat worden naar het voorrang geven van Almeerders bij koopwoningen. Ook in de komende vier jaar wil ik me inzetten voor de gewone Almeerder die hier graag woont en werkt. Zo moeten er meer banen komen in Almere, moeten woningen weet bereikbaar worden en moeten we minder naar de pijpen dansen van Amsterdam. We mogen bijvoorbeeld nooit akkoord gaan met enkel een metro als IJmeerverbinding. 

Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die CDA Almere nog niet kennen?
Almeerse stemmers die het CDA nog niet kennen, gaan in de regel niet stemmen. Veel mensen zijn hun vertrouwen in de politiek helemaal kwijtgeraakt. We gaan de komende tijd nog veel de straat op om met mensen te praten. In gesprek met deze mensen hoop ik iets van dat vertrouwen terug te winnen. 

Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
Betaalbaar wonen, banengroei in Almere en de IJmeerverbinding zijn thema’s die ik heel belangrijk vind voor Almere. Maar door slechts enkele thema’s te noemen noemen, lijkt het alsof armoedebestrijding, onderwijs, of de groen-blauwe stad minder belangrijk zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.