Kees Sanderse

Fractie Assistent, kandidaat nr. 3

Ik ben Kees Sanderse en ben 39 jaar oud. Ik heb gekozen actief te worden voor het CDA, omdat ik de kernpunten van deze partij onderschrijf. Voorbeelden hiervan zijn goed rentmeesterschap, stimulering van het maatschappelijk initiatief en solidariteit. Het CDA in Almere is klein ten opzichte van andere gemeenten. Ik vind dit onterecht. Het CDA neemt altijd zijn verantwoordelijkheid, is eerlijk is en heeft een goed plan heeft om Almere beter en sterker te maken. Dit in schril contrast tot partijen die graag vanuit de oppositie populistische, vaak onrealistische voorstellen doen enkel en alleen om daarmee te scoren in de pers. Ik ben lid van het campagneteam en we gaan er vol tegen aan om het CDA een grote verkiezingsoverwinning te bezorgen. Ik heb het volste vertrouwen in onze lijsttrekker Froukje de Jonge en de andere mensen op onze lijst.

Portefeuillë:

- Marketing en communicatie 
- Almere City Marketing
- Wonen 
- Grondbeleid
- Recreatie en toerisme 
- Vastgoed Kees
- Regie Almere 2.0 
- Participatie 
- Groen/blauw 
- Laaggeletterheid 
- Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regionale samenwerking

 

Contact opnemen:  stuur een e-mail naar het fractie secretariaat
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.