19. Marianne Luyer

Wie is Marianne Luyer?
Ik ben getrouwd met Jan van Berkel, we hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben werkzaam als organisatieadviseur en zakenpartner bij Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Ik adviseer stichtingen, verenigingen en bedrijven om beter te functioneren (goed bestuur) en bij het oplossen van conflicten en spanningen. Ik ben 12 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Flevoland voor het CDA, waarvan 2 termijnen lijsttrekker en fractievoorzitter. In mijn vrije tijd heb ik in Almere muziek gemaakt met gevangenen, mensen met dementie en met mensen in diverse kerken in Almere. Ook ben ik jarenlang actief geweest als bestuurslid en toezichthouder bij Het Baken en bij de Zorggroep Almere.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad Almere?
Ik wil mijn ervaring met het CDA in Flevoland, bestuurlijk en politiek, graag inzetten voor mijn woonplaats gemeente Almere.

Waarom voor CDA Almere?
Het is mijn woonplaats en ik vind het belangrijk dat burgers, wijzelf, ons inzetten voor een goed woon- en werkomgeving. Dit sluit aan bij het CDA die, als een van de weinige partijen, zich principieel richt op burgers en burgerinitiatieven. Andere partijen kijken meer naar de overheid of naar de markt als aanjager van verandering. Ik vind dat het CDA als partij met waarden en uitgangspunten als: rentmeesterschap, solidariteit en publieke gerechtigheid een goede bijdrage kan leveren aan de groei van Almere. 

Wat hoop jij over vier jaar te hebben bereikt in de gemeenteraad Almere?
Wonen en werken voor iedere inwoner beschikbaar. Het CDA zet in op het beschikbaar maken van woningen voor alle doelgroepen. Leefbaarheid is een centraal thema in ons programma, en dat betreft het woonklimaat. Geen vandalisme, geen geweld, veel groen en burgerinitiatieven gericht op het naar elkaar omzien en duurzaamheid. Werken betekent ook: een goede aansluiting tussen opleiding (MBO en HBO o.a.) en werk. Een stimulerend ondernemersklimaat waardoor werkgelegenheid wordt geschapen die aansluit bij de opleidingen in Almere (ROV Flevoland, Windesheim, Aeres, etc). Dit zijn de pijlers voor welzijn en welvaart, basis voor een goede samenleving!

Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die CDA Almere nog niet kennen?
Mijn advies is: lees het programma, kijk op de site van CDA Almere en volg de lokale kranten op wat het CDA doet. Heel vaak hoor ik van mensen: op basis van de inhoud van jullie programma stem ik op het CDA! Dus laat je niet afleiden door Haagse politieke spelletjes, maar kijk gewoon wat het CDA in je woonplaats doet. En ik weet zeker dat het je aanspreekt: partij voor jou en mij, de burgers, partij voor een nieuw ‘sociaal contract’ tussen overheid en burger, partij voor de menselijke maat. 

Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.

  • Wonen: genoeg aanbod en variëteit in aanbod van huizen voor iedereen in Almere;
  • Werken: opleidingen en werk moeten op elkaar aansluiten. Dus: stimuleren van midden en klein bedrijf, innovatief, duurzaam, circulair en meer afspraken maken tussen de  scholen en ondernemers over garantie van werk, ervaringsplaatsen en een leven lang leren. 

(kandidaat nr. 19)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.