Robbert van Woerden

Kandidaat nr. 12

Mijn naam is Robbert van Woerden. Ik woon sinds 2006 in de Oostvaardersbuurt. Ik ben ondernemer. Het valt mij op dat Almere een aantrekkelijke stad is om te ondernemen maar dat dit nog te onbekend is.

Ik wil me inzetten voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in Almere. Ik wil bijvoorbeeld samen met de ondernemers aan de slag om het winkelen in Almere aantrekkelijker te maken.

Ik wil de leefbaarheid van Almere nog beter maken: denk aan het stimuleren van buurinitiatieven op het gebied ven groenbeheer en het zorgdragen dat groot onderhoud en onderhoud speeltuinen niet uitgesteld wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.