Afval

Het verminderen van de hoeveelheid afval en het goed scheiden van afval hoort bij een goed rentmeesterschap. Efficiëntie moet leidraad zijn in welke mate achteraf gescheiden wordt en in welke mate de bewoner dat vooraf moet doen. Reinigingsrechten worden geheven op kostendekkendheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.