Landbewerken

Beheer

Het beheer van buurt en park is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. Het CDA wil privé-initiatieven veel meer bevorderen. De bewoners weten het best wat goed is voor hun buurt.
Bewoners maken zich terecht zorgen over de verloedering van de stad door te veel bezuinigingen op beheer en onderhoud. Onkruidbestrijding op verharde delen van de stad kan effectiever worden aangepakt door zorgvuldig en selectief gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit is ook vanuit milieuoogpunt beter dan beheer alleen met borstelmachines en bosmaaiers.

Een goed voorbeeld van beheer is de schaapskudde die het gras in de stad kort houdt en de reuzenberenklauw bestrijdt.

De grondverzakkingen waar Almere meer dan in andere gebieden in Nederland te maken heeft, vereisen dat groot onderhoud goed ingepland moet worden. Meer geld moet hiervoor gereserveerd worden. Bij het onderhoud wordt ook de waterberging betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.