Bewonersparticipatie

Onderwijs in de wijk. Het regionale onderwijs stimuleren zich te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken van inwoners en organisaties van onze stad. We bevorderen studentparticipatie door bewoners met studenten hun wijk in te laten gaan en samen te bouwen aan hun duurzame leefomgeving.

Stimuleren van samenleven. Samen wonen biedt vele voordelen, zowel in het kader van gezondheid, eenzaamheidsbestrijding en participatie als ook qua krapte op de woningmarkt. De gemeente moet zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen er financieel op achteruit gaan als ze gaan samenwonen of iemand onder hun dak komt wonen. De ruimte die er landelijk geboden wordt om de kostendelersnorm aan te passen moet vaker worden ingezet.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.