Bewonersparticipatie

Er zijn veel bewonersinitiatieven op buurt- en wijkniveau die een positief effect hebben op de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Het CDA vindt dat participatie vanuit de bevolking in het beleid van de overheid werkt en dat dit de samenleving van binnen uit verbetert.

Bewonersparticipatie wordt bevorderd door een goede afhandeling van klachten en meldingen openbare ruimte. Het CDA is een voorstander van het bevorderen van gemeenschapsvorming door het stimuleren van buurtinitiatieven op het gebied van cultuur, sport, recreatie en groenbeheer.

Het beheer van buurt en park is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. Het CDA wil privé-initiatieven veel meer bevorderen. De bewoners weten het best wat goed is voor hun buurt. Buurtinitiatieven op het gebied van elkaar helpen en betrokken zijn met elkaar in de buurt worden gestimuleerd. Sociale wijkteams moeten vooral aansluiten op deze initiatieven die bevorderen dat mensen zich met elkaar verbonden voelen.

Het betrekken van bewoners bij de begroting door middel van de motiemarkt is een succes gebleken. Verder uitbouw door bewoners op innovatieve wijze te raadplegen wordt overwogen. Het CDA is voor experimenten met wijkbegrotingen, waarbij bewoners invloed kunnen uitoefenen op hoe geld verdeeld wordt over plannen in de wijk. Ook kan gedacht worden aan experimenten met wijkraden met gedelegeerde bevoegdheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.