Bijstand


Het CDA wil een duurzame uitstroming uit de bijstand bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Inventieve oplossingen met uitzendbureaus die werk bieden met behoud van uitkering, worden voorgestaan. Parttime werken in combinatie met bijstand moet mogelijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.