Bijstand


Het CDA in Almere wil:

  • Een duurzame uitstroming uit de bijstand bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Opleiden en actualiseren van skills van bijstandsgerechtigden krijgt veel meer aandacht en accent ongeacht leeftijd.
  • Zorgen voor voldoende plekken op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt worden gestimuleerd.
  • Dat parttime werken in combinatie met bijstand mogelijk wordt. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid moeten de doelstellingen meetbaar zijn, zodat je weet wat wel en niet werkt.
  • Zo min mogelijk jongeren met schulden hun leven laten starten.#

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.