Cultuur

Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, denk aan alle dansscholen en de rapscene. Cultuurbeleid is niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid. Het moet een aanjaagfunctie vervullen. In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien en actief ruimtes leegstaande ruimtes beschikbaar maken voor initiatieven rond cultuur en zingeving.
Het Sport- en Cultuurfonds wordt voor alle leeftijden ontsloten. Sport en cultuur zijn voor iedereen belangrijk. Dus een Almeers Sport- en Cultuurfonds zonder leeftijdsgrens.

Extra aandacht is nodig voor de voorwaarden die we stellen aan de groei. Welke voorzieningen willen we in onze eigen stad en welke gebruiken we van de buren. Hierbij gaat het om voorzieningen op het gebied van Gezondheidszorg, Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Winkelaanbod, Recreatie etc..#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.