Cultuur


Cultuur is van maatschappelijk belang. Het is een middel om je te onderscheiden en te verbinden. Cultuur moet voortkomen uit de Almeerse samenleving en gedragen worden door die samenleving. De gemeente Almere geeft in verhouding met vergelijkbare gemeenten weinig uit aan cultuur.
Het CDA vindt dat er goede basis van cultuurvoorzieningen moet zijn. Het maakt de stad aantrekkelijker voor mensen die hier willen komen wonen en voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeente mag een stimulerende rol vervullen met het naar Almere halen van musea en culturele manifestaties.

Maar het CDA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met verstrekken van structurele subsidies daarvoor. Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, die alleen maar aangeboord hoeven te worden. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden. Het subsidiebeleid moet daarom ook ruimte bieden voor kleine initiatieven. Cultuurbeleid moet niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid zijn.

Cultuurbeleid moet een aanjaagfunctie vervullen. In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien. In aanraking komen met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie is het speerpunt van het gemeentelijk cultuurbeleid, zowel in als buiten de school.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.