Economie


Almere was eerder ambitieus om werkgelegenheid te scheppen in Almere: een honderdduizend banenplan en een eigen Economic Development Board in Almere (EDBA). Er is de laatste jaren echter nauwelijks grond aan nieuwe bedrijven verkocht. Ondertussen heeft de EDBA een meer bescheiden rol gekregen. Voor deze rol is de organisatiestructuur van de EDBA niet nodig. De samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van alle 33 gemeenten die binnen dit verband participeren. Meer dan elders in de regio is er in Almere ruimte voor bedrijven.

Samenwerking en vertrouwen binnen Metropool Regio Amsterdam is de basis om de bedrijven evenwichtiger te verdelen over de regio. De economie houdt niet op bij de stadsgrenzen. Heel geleidelijk begint het besef te ontstaan dat de regio Almere hard nodig heeft. De werving van bedrijven kan effectiever met behulp van de Amsterdam Economic Board van de MRA. Er is een grote toestroom van buitenlandse bedrijven naar de regio Amsterdam. Almere profiteert daar nog onvoldoende van. Via de MRA zal meer naar Almere verwezen moeten worden. Naast goede samenwerking in de MRA is ook een goede betrokkenheid bij de provincie Flevoland en de stadsregio Utrecht  en regio Amersfoort van belang.

Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een goede infrastructuur voor Almere. De alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Een IJmeerverbinding voor zowel auto en treinverkeer is noodzakelijk.
De verdere uitbreiding van Almere via Almere Pampus kan pas plaatsvinden als de IJmeerbrug gerealiseerd wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.