Eenzaamheid

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.

Het CDA in Almere wil aandacht voor veiligheid op straat en thuis. Aandacht van wijkpreventieteams voor eenzaamheid en kwetsbaarheid van ouderen. Aandacht voor babbeltrucs en ondersteuning bij overbelaste mantelzorgers en hoog risico op ouderenmishandeling.
Door verscheidenheid van oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor CDA Almere is dat we iedereen een leven gunnen waarin bestaanszekerheid gevoeld wordt en iemand (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden.#

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.