Eenzaamheid


Het CDA wil een deltaplan tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA wil inzetten op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Het CDA is zeer kritisch op de beperking van de dagopvang van ouderen. Beperking van de dagopvang kan grotere eenzaamheid onder ouderen tot gevolg hebben.

Eenzaamheid is zeker niet alleen iets van ouderen. Mensen van alle leeftijden kunnen te maken krijgen met eenzaamheid.  De oorzaken van ernstige eenzaamheid kunnen divers zijn: intens verdriet door het verlies van een partner  (emotionele eenzaamheid), het ontbreken aan menselijke contacten (sociale eenzaamheid) of het gevoel buiten spel geplaatst te zijn (existentiële eenzaamheid). De huidige aanpak van eenzaamheid blijkt niet of nauwelijks effect hebben. Het CDA wil dat er een aanpak komt tegen eenzaamheid die gericht is op de oorzaken van eenzaamheid. Het voorkomen van ernstige eenzaamheid door initiatieven die mensen preventief helpen hun sociale netwerk te vergroten is daarnaast belangrijk. Verbinden is ook hier het sleutelwerk. Een netwerk van gemeente, maatschappelijke organisaties, werkgevers, wijkteams etc. moet ingericht worden en een plan van aanpak van eenzaamheid opstellen en uitvoeren. Zij maken daar gebruik van ervaringen van andere gemeenten en internationaal onderzoek.
Mogelijk kunnen ook de kerken hier een rol in spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.