Energie

Voor Almere is het behouden en onderhouden van al het groen in de stad natuurlijk essentieel. Ook de relatie met het water, het gebruik en verdere invulling van de ruimte om ons heen, hoe we onze energie opwekken, de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving zijn voor ons belangrijke thema’s.

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom.

Blijven kijken naar nieuwe technieken voor het warmtenet: als bodemenergie, warmtekoudeopslag (WKO), bodemwarmtewisselaars, thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en aardwarmte (diep en ondiep).#

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.