Fietsen


Almere is bij uitstek een geweldige stad om te fietsen. Het vele groen in Almere maakt het ook aantrekkelijk om te fietsen. Het CDA wil graag dat Almere fietsstad van Nederland wordt. Er zijn nog steeds verbeterpunten in Almere te vinden. De verlichting van fietspaden en de bewegwijzering (zeker bij wegomleggingen) moet op veel plaatsen verbeterd worden. Het CDA wil een enquête onder fietsers om Almere een fietsstad bij uitstek te maken. De uitkomsten van deze enquête moet in samenspraak met Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en met bewoners verwerkt worden in een actieplan Almere Fietsstad.
Het gescheiden verkeerssysteem maakt ook dat Almere een uitzonderlijk verkeersveilige stad is.  Een belangrijk speerpunt van het CDA is daarom het behoud van het systeem van vrije busbanen en vrijliggende fietspaden die zo min mogelijk kruisen met autowegen en busbanen. Het CDA wil het fietsen voor jong en oud zoveel mogelijk stimuleren en zo veilig mogelijk maken.
Het goed verbinden van de groene gebieden met fiets- en wandelpaden en ecologische routes is van belang voor mens en dier. Het CDA wil ook in nieuwe wijken vrije busbanen en fietspaden. De Evenaar in Almere Buiten is een weg die veel onveilige fietspadkruisingen kent. Het CDA wil dat er een verbeterplan gemaakt wordt samen met bewoners, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Het bevorderen van het fietsen verbetert de duurzaamheid. Het gratis bewaakt stallen van fietsen moet mogelijk blijven in het centrum van de stad. Fietssnelwegen zoals het Spoorbaanpad hebben een grote toekomst met de opmars van de elektrische fiets.
Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven als fietssnelweg, maar wel op een veilige wijze uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.