Geweld

Goede communicatie bij ernstige geweldsincidenten in de buurt is essentieel. Er moet voor gewaakt worden dat geruchtvorming plaatsvindt. Informatiebijeenkomsten voor bewoners zijn vaak belangrijk om geruchten te voorkomen en  onzekerheid bij bewoners weg te nemen. De wijkagent speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Een blijvend aandachtspunt is geweld en vandalisme in de bus en trein.
Samenwerking van burgemeester, politie, openbaar vervoer en bewoners is daarvoor belangrijk. Stationsgebieden moeten een veilige uitstraling hebben: genoeg licht, ruimte en overzicht. De laatste jaren is de criminaliteit sterk teruggedrongen door een sterk integraal veiligheidsbeleid.

Het CDA staat voor een onverminderde inzet op deze goede  aanpak. Het gebruik van cameratoezicht werd verguisd toen het CDA het ooit voorstelde, maar is nu al vele jaren een succesvol middel om escalatie van geweld te voorkomen. Fouilleren op wapenbezit is een vervelend middel voor betrokkenen, maar belangrijk om gericht in te zetten om structureel geweld in uitgaansgebieden terug te dringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.