Geweld


Aanpak huiselijk geweld: was ook een verkiezingsbelofte om dit hoog op politieke agenda te zetten. Huiselijk geweld en Kindermishandeling is benoemd tot een high impact crime in samenwerking met de politie. Almere investeert veel in Veilig Thuis. En het Oranjehuis in Almere Poort is gerealiseerd waar in 25 appartementen en een aantal noodbedden vrouwen met hun kinderen veilig zijn en hulp krijgen.

Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat geldt zeker ook voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Handhaving van de veiligheid is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

Ruimte voor de wijkagent in samenwerking met buurtpreventieteams. De wijk speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan. Investeren in (dreigende) achterstandswijken is belangrijk.

Betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. CDA Almere heeft zich er met succes voor ingezet dat huiselijk geweld als een high Impact Crime wordt geclassificeerd en dus qua ernst gelijk is gesteld is aan andere ernstige geweldsmisdrijven . Almere is een van de steden waar huiselijk geweld het meeste voorkomt. CDA Almere wil gedegen onderzoek naar de oorzaken hiervan een zware vroeg signalerende aanpak. De doorontwikkeling van zorg- en veiligheidshuizen als belangrijke plek voor het bespreken van complexe problemen rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is tevens essentieel.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.