Gezondheid

Gezondheidszorg
Ieder maakt zijn of haar eigen keuzes als het gaat om zorg en welzijn. Die keuzevrijheid is  voor het CDA belangrijk. Verder is naar de mening van het CDA ook de onderlinge verantwoordelijkheid en betrokkenheid van mensen essentieel. De rol van de overheid beperkt zich tot faciliteren en mensen te helpen om de zorg te vinden die ze nodig hebben. Als de nood aan de man komt, moeten de mensen in goede handen zijn.

Bij uitstek in de zorg is voorkomen beter dan genezen. Dat vraagt om een gezonde levensstijl, om investeren in voorzieningen die sport en beweging stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Speciale aandacht verdient het in toenemende mate voorkomen van overgewicht bij jongeren. Diabetes 2, oorspronkelijk een ouderdomsziekte, komt daardoor op steeds jongere leeftijd voor.

Vroegtijdig signaleren is met name nodig wanneer er iets mis dreigt te gaan met kinderen.
De levensverwachting stijgt en tegelijkertijd is het beleid dat ouderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijker dan ooit. Een goede ondersteuning er van verdient prioriteit. Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben de zorg tijdelijk over te dragen (respijtzorg).

Op deze en andere hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers mag niet bezuinigd worden. Nabije zorg in de vorm van huiskamerzorg en de mogelijkheden voor het bij  elkaar kunnen wonen van bijvoorbeeld ouderen en hun zorg verlenende kinderen moet bevorderd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.