Groen

CDA Almere wil:

  • Dat kleinschalig groen mag wijken voor inbreiding van de stad. Almere is ruim opgezet en dat biedt bijvoorbeeld kansen om te bouwen voor de buurt. Een initiatief waarbij ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.
  • Dat parken nooit mogen wijken voor woningbouw. Almere kent een aantal iconische parken, zoals het Lumièrepark, het Hannie Schaftpark, het Koningin Beatrixpark en het Cascadepark. CDA Almere zal altijd strijden om deze parken volledig te behouden, omdat ze zeer waardevol zijn voor de stad.
  • Zoveel mogelijk groen sparen door te kiezen voor hoogbouw op enkele plaatsen in de stad. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het centrum meer dan 5.000 woningen bouwen zonder dat er één grasspriet voor hoeft te wijken.

Voor Almere is het behouden en onderhouden van al het groen in de stad natuurlijk essentieel.

Groen, gezondheidszorg en preventie verbinden door het ‘Groen & Gezond Adoptieproject’ en een deel van het groen in Almere laten adopteren door gezondheidsinstellingen, zorgverzekeraars of private partijen. Een win-win voor mensen, bedrijven en burgers van Almere: de buurt wordt gestimuleerd tot bewegen, de gezondheidprofessionals krijgen letterlijk ruimte om buiten hun behandelingen te geven, de gemeente heeft minder kosten aan het onderhoud en beheer en we worden allemaal gezonder.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.