Hondenpoep

Dat overlast door het houden van huisdieren en huisdierenleed wordt voorkomen. Dat willen we doen door het stimuleren van het opruimen van hondenpoep door meer aanbod van daarvoor bestemde speciale prullenbakken, en extra aandacht van buurtcoaches en wijkpreventieteams voor overlast door dieren of dierenleed.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.