Huiselijk geweld


Thuis hoort het veilig te zijn. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstig en hebben een grote impact, op korte en lange termijn, op de slachtoffers. De afgelopen raadsperiode heeft het CDA er voor gezorgd dat dit als High Impact crime is geclassificeerd en qua ernst gelijk gesteld aan  andere geweldsmisdrijven en aan inbraken. Het CDA vraagt blijvende aandacht voor het veel voorkomende en groeiende probleem van huiselijk geweld, voor vroeg signalering en voor duurzame oplossingen. Daar waar de veiligheid van vrouwen (of mannen) en kinderen in geding kan zijn, mogen van het CDA de grenzen van de privacy opgezocht worden. Het CDA bepleit maximale uitwisseling van gegevens bij meldingen om alle signalen gekoppeld te krijgen en effectief ingrijpen mogelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.